אימון מנהלים למיומנויות גישור וניהול הקונפליקטים במרחב הארגוני


אימון מנהלים במיומנויות ובכלי הגישור נועדו לאפשר ניהול אפקטיבי של המחלוקות בארגון ויצירת עבודה של שיתוף פעולה ובניית הסכמות - זו משפיעה באופן ישיר על האפקטיביות וביצועי הארגון, ועל האקלים הארגוני. 

השלכות של קונפליקט וחוסר שיתוף פעולה בין מנהלים לא רק משפיעות על הממשק הבודד בין שניהם, אלא מרחיב את מעגל הקונפליקט משום שהוא משפיע על עבודת הצוותים והמחלקות הכפופות להם, ואף גורם לפגיעה רחבה והיקפית בביצועים ובקידום תהליכים בארגון.

באימון המנהלים לשיתוף פעולה ופתרון הקונפליקטים - למעשה מתמקדים הן ביצירת תקשורת מקדמת מול סגנונות ניהול ותקשורת שונים משלי, הן ביכולות של הקשבה ורתימה של האחר והן ביצירת כימיה בינאישית. 

כמו כן ליווי המנהל גם בהבנת הצרכים והאינטרסים שלו, וגם הכרה בצרכים ובאינטרסים של האחר - מאפשרת מיפוי כולל וזיהוי וראיית האינטרסים המשותפים, בכך הם יחד יכולים להציף מגוון פתרונות שיניעו לשיתוף פעולה מקדם.

ההשפעה של האימון הניהולי על ביצועי היחידה ועל כל העובדים ביחידה וביחידות האחרות מורגשת במהרה, שכן רוח המנהל המשתנה, מייצרת אקלים וסביבת עבודה משתפת, רותמת ופורה.


אשמח לסייע גם לכם.

לילך

ליצירת קשר: 053-6060600