סדנת מיומנויות גישור וניהול קונפליקטים בארגונים


סביבת הארגון הדינמית מציבה אתגרים למנהלים בארגון באשר לקונפליקטים אשר נוצרים בשגרת היומיום. מיומנויות תקשורת מקדמת וכלים מעולם הגישור הן בעלי השפעה על איכות השיח, על החיבור והתקשורת בין אנשי הארגון ויכולת הרתימה בין היחידות הארגוניות. מיומנויות אלו תורמות באופן משמעותי לעבודה בסנכרון ושיתוף פעולה. התפיסה הגישורית מאפשרת מתן מענה לצרכים של היחידות השונות ויכולת לקיים סינרגיה ורוח של שיתוף וקשר מכבד ומקדם בין אנשי הארגון.

אימוץ והטמעה של "שפת הגישור" משפיעה באופן ישיר על האקלים הארגוני ועל התוצאות העסקיות.


מטרות הסדנה:

  • הכרת התפיסה הגישורית שבבסיסה זיהוי ומעבר השיח מעמדות לאינטרסים
  • הקניית מיומנויות לתקשורת מקדמת לניהול שיח אפקטיבי, מעצים ומקדם.


תכנים ונושאים:

מאפייני הקונפליקט - המרכיבים המניעים את הקונפליקט

מיפוי וחשיפת אינטרסים של הצדדים בקונפליקט כבסיס לשיח מקדם ולשיתוף

הקשבה - הקשבה אקטיבית ומחסומי הקשבה

מיומנות שאילת שאלות וחשיפת צרכים

טכניקות ומיומנויות ניהוליות לקידום שיח ולבניית אמון  


מבנה הסדנה:   

הסדנה תועבר בדרך של דיון, תרגול ומשחקי תפקיד.