גישור במשפחה


גישורי משפחה עוסקים בגישור בין הורים, ילדים, אחים, גיסים, דודים ועוד... והם נסובים סביב מגוון רחב של נושאים כמו למשל השקפות עולם שונות, התנהגויות פוגעות ויצירת נתק, קנאה, תחושות קיפוח, מאבקים על מעמד בין האחים במשפחה, מתחים סביב כספים וירושות, סביב הטיפול בהורים המתבגרים ועוד.

לגישור המשפחתי יש ערך רב ביצירת שינוי מהותי בדינמיקה המשפחתית, בתקשורת ובבניית שיח וסובלנות החשובים ליצירת עתיד משותף טוב לכל בני המשפחה.

בגישור במשפחה, נוצרת הזדמנות ייחודית, לחבר את המשפחה, לתאם ציפיות, לשמר את מערכות היחסים במעגלים השונים שסובבים את הסכסוך.

אני רואה מקרים רבים, שבהם ההתרגשות בחדר הגישור היא אמיתית ומרגשת מאד, כאשר מתבהרת העננה המשפחתית נוצר חיבור מחדש של הקשרים המשפחתיים שנותקו או נחלשו, ומתאפשר פתח להחזרת הקשר והשקט במקום שהכי חשוב לנו – המשפחה.

כמו כן, במשפחה הרב דורית עוסק הגישור גם בתהליכים הייחודיים המאפיינים את הטיפול בהורים המזדקנים, קבלת החלטות על נושאים רפואיים, ניהול פיננסי ונכסים של ההורים, ריבים ולחצים לעניין הירושה על ההורים ועוד.

קחו את ההזדמנות והובילו לחיבור ושיפור היחסים במשפחה, באמצעות הליך גישור רגיש משתף ומשמעותי.


אשמח לסייע גם לכם.

לילך

ליצירת קשר: 053-6060600