מהו הליך גישור ומהם יתרונותיו הגדולים?

גישור מתאים כאשר מתרחש קונפליקט בין צדדים אשר בדרך כלל פוגם בניהול החיים השוטפים בתוך המשפחה, בני זוג, בעסק, בארגון, בשותפות, בשכונה ועוד.

המגשר הינו דמות ניטרלית ומומחה לניהול ההליך, ותפקידו לאפשר לכל צד להציג את נקודת מבטו ולשמוע את הצד השני. המגשר מסייע לצדדים להרחיב את נקודת המבט על הסכסוך, לברר מה הרצונות והצרכים האישיים והמשותפים לשניהם ובהמשך לקדם ולנהל מו"מ על מנת להגיע להסכמות ביחד.

בסיום ההליך נכתב ונחתם הסכם, שבו הצדדים יחד עם המגשר מגבשים את כל ההסכמות וחותמים עליו, וזאת כאשר הם שותפים ושלמים עם הכתוב בו לשביעות רצונם.


לגישור יתרונות רבים בדרך ליישוב קונפליקט ויצירת הסכמות בין הצדדים: 

  • תהליך רצוני - הגישור הינו הליך אשר הצדדים בוחרים לקיים מתוך בחירה ורצון חופשי, במטרה להגיע להסכמות בנוגע למחלוקות ולקונפליקטים שנוצרו ביניהם.
  • הידברות ושיח ישיר בין הצדדים, תוך יצירת הזדמנות להצגת נקודת המבט האישית של כל צד והקשבה לזווית של הצד השני. 
  • המגשר הינו גורם ניטרלי ותפקידו לסייע לצדדים לזהות ולמפות את הצרכים והאינטרסים שלהם יחד ובמשותף ולתת להם מענה בהסכם.
  • הצדדים הם שמגבשים יחד את פרטי ההסכמות והם מביאים לידי ביטוי את הדברים שחשובים להם בתוך ההסכם, תוך חתירה לפתרון שבמהותו הוא win-win, וזאת בניגוד להליך שיפוטי בו מוכרע הסכסוך בקביעה משפטית מבלי שהצדדים שותפים בגיבוש ההחלטות.
  • חיסיון וסודיות הינם יתרון נוסף של הגישור, הדברים הנאמרים בחדר הגישור נשמרים בסודיות וחל עליהם חיסיון בפני בית המשפט, בכך מתאפשר דיאלוג פתוח וחופשי יותר.
  • הליך חסכוני, קצר וממוקד – בתוך מספר פגישות הצדדים מגיעים להסכם וחוסכים הליך מתמשך ומתגלגל בבתי המשפט. בכך יוצא כי העלות היחסית של ההליך נמוכה ביחס לניהול הליך משפטי.
  • הזדמנות לשימור מערכת היחסים – הגישור מאפשר לצדדים, שמערכת היחסים העתידית חשובה להם, לבנות בגישור תשתית ומסגרת להמשך מערכת היחסים קדימה.
  • חשיבה ופתרונות יצירתיים וגם יצירת פתרונות ש"מגדילים את העוגה" – הליך הגישור מאפשר גמישות בבניית ההסכמות ובמקרים רבים הצדדים מעלים פתרונות מחוץ למסגרת, ומביאים עוד ערך ותועלת לכל אחד מהם להמשך הדרך.