גישור פנים ארגוני


בארגונים רבים נתפשים הממשקים בדרגים השונים כממשקים תחרותיים אשר מובילים ליצירת מתחים וקונפליקטים בתוך הארגון. הדבר משפיע באופן ישיר על האקלים הארגוני, הביצועים וההישגים של היחידות השונות, רוחם ומידת דריכותם של המנהלים והעובדים וכמובן משפיע באופן שלילי על הישגי הארגון.

אוסיף בנימה אישית, כי מעל 20 שנים בהם צמחתי מעמדות ניהול זוטר לניהול בכיר וכחברת הנהלה הקנו לי ניסיון והבנה עמוקה של הממשקים הארגונים, הכרות עם הכוחות והאינטרסים הוורטיקלים והאופקיים בארגון, והבנה עמוקה כיצד ניתן לגשר בין מגוון הקולות בארגון.

חדר הגישור הפנים ארגוני, מיוחד באופיו בכך שמעבר לפתרון סכסוך קיים הוא ממוקד בעיקרו גם בבניית הסכמות חדשות, הבנת מקורות הסכסוך, ובחינה משותפת כיצד ניתן להתנהל יחד במבט קדימה. 

המגשר כגורם חיצוני וניטרלי מסייע בהובלה של הליך גישור לבניית הסכמות ומתן מענה ליישוב מחלוקות בתוך הארגון.

בגישורים בפועל המתקיימים בארגון ניתן מענה למנהלים ולעובדים, בהיווצר קונפליקטים או בסוגיות שעולות על הפרק וחשוב למנוע את התעצמותן להתלקחות גדולה יותר של המחלוקת. הגישור מוביל להסדרה של המחלוקת ולבניית הסכמות להמשך העבודה המשותפת באופן שוטף ואפקטיבי. 

היוזמות לגישורים מופנות מהמנהלים בדרגים השונים הן לגבי הכפיפים שלהם והן לגבי סוגיות שהם עצמם מעורבים בהם, וכן בהפניה של מנכ"ל, סמנכ"ל משאבי אנוש או חברי ההנהלה בכלל.

הגישור בארגונים כולל גם אימון של המשתתפים וההדרכה של מיומנויות תקשורת גישוריות להמשך העבודה ושיתוף פעולה אפקטיבי.


הכשרת מנהלים במיומנויות גישור ותקשורת אפקטיבית - בארגונים אני משלבת את ניסיוני כמנחה בקורסי גישור ומכשירה את המנהלים והעובדים בכלים ובמיומנויות מעולם הגישור והאימון, שיסייעו לפתרון הקונפליקט הנוכחי, וגם ישמשו לניהול תקשורת אפקטיבית ומקדמת בהמשך העבודה המשותפת.

אני מאמינה, כי הטמעה של מיומנויות גישור למנהלים היא כלי אפקטיבי לניהול קשוב ומעצים, אשר מניע את הארגון קדימה, ומצמצם את המרחב האפשרי לקונפליקט. זוהי שפה ארגונית אפקטיבית ומקדמת.  


אני מזמינה אתכם המנהלים, לשלב את מיומנויות הגישור לשגרת הארגון ולגלות עד כמה רבת עוצמה תהיה ההשפעה על איכות התקשורת, היעילות והביצועים אצלכם בארגון. אשמח לסייע גם לכם.

לילך 

ליצירת קשר: 053-6060600