סדנת מיומנויות גישור ותקשורת מתקדמות לצוותי חינוך


בתקופה שבה מתרחשות תמורות במערכת החינוכית והאתגרים העומדים מול הצוות החינוכי הולכים ומתרבים וכאשר משתנה ומתגבר השיח הדיגיטלי ואופי השיח הישיר עם התלמידים, ההורים והתקשורת בין העמיתים בצוות, אל מול זאת מציע עולם הגישור גישה ושפה אפקטיבית ליצירת דיאלוג שיתופי ומכבד.

הטמעת שפת הגישור בקרב צוותי החינוך ודרכם גם לתלמידים היא בחירה להטמיע תפישת עולם וללמד עוד "שפה" שהופכת לדרך חיים בסביבה הבית ספרית. 

הכשרה של מיומנויות ושפת הגישור בבתי הספר מכוונת ליצור שינוי שורשי ועמוק של אופי הדיאלוג ואופן ההקשבה, ובכך, יצירה של אווירה מקדמת וסביבה אשר מעודדת התפתחות אישית וחברתית ותקשורת מכבדת וקשובה. 

האימפקט הוא רב מימדי, כך שכל איש חינוך בצוות, אשר יאמץ לסל המיומנויות שלו את כלי הגישור ישפיע על עוד ועוד מעגלים - תלמידים, הורים, צוותים וממשקים בבית הספר.

בעיני זו שליחות. יש לכך מעגלי השפעה רבים הנוגעים ישירות לילדינו.


מטרות הסדנה:

  • הכרת התפישה הגישורית ועקרונות ניהול של שיח משתף
  • הקניית מיומנויות לתקשורת מקדמת ולניהול דיאלוג אפקטיבי, מעצים ומקדם.
  • הטמעת כלי הגישור בחיי היומיום בהתאמה לרוח בית הספר וצרכיו.


תכנים ונושאים:

הבנת הקונפליקט מקורותיו ומאפייניו

עקרונות משא ומתן משתף

למידה והתנסות במגוון מיומנויות וכלים של תקשורת מקדמת


מבנה:

סדנה אינטראקטיבית ודינמית לצוות המורים

הסדנה תועבר בדרך של דיון, תרגול ומשחקי תפקיד.